เวลาจะออกเดินทางที่ไหร่ เห็นของที่จะเอาไปด้วยแล้วเหนื่อยใจทุกที แล้วกระเป๋าที่ซื้อมาว่าใบใหญ่ๆ พอใส่ของที่ไหร่ทำไมมันเล็กนักหวะ วันนี้เราเลยมีวิธีจัดเก็บของแบบประหยัดเนื้อที่มาฝากกัน

อันดับแรก คือ ม้วนเสื้อผ้าให้มีขนาดเล็กรวถึงของอื่นๆ จับย่อขนาดให้หมดเลย แล้วจัดเอาไว้ด้านในสุด และซ้อนๆกันขึ้นไป เพราะเสื้อผ้าเกิดความเสียหายยาก

ต่อมา พวกช่องเล็กๆที่เกิดขึ้น ถ้าเราสามารถเอาอะไรยัดใส่ไปได้ ก็ให้จับยัดใส่ไปเลย

สุดท้ายคือจัดกระเป๋าให้ลงตัวที่สุด

เท่านี้กระเป๋าของเพื่อนๆก็จะใหญ่พอที่จะขนสัมภาระไปได้ทั้งหมดแล้วหละคะ ^^

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก travel.in.th

Advertisements